top1
ENERGY SAVING PRODUCTS
PROJECT REFERENCES
NEWS & HIGHLIGHT PROJECTS
ค้นหาที่ GoogleHeat Pumps ระบบปั๊มความร้อน heat pumps ecotech ปั๊มความร้อน Heat pump heat pump ประหยัดพลังงาน heat pump heat pump ปั๊มน้ำ้ร้อน ปั๊มน้ำเย็น chiller heat pumpp ฮีทปั๊ม Air-cooled Chiller heat pump ปั๊มความร้อน ชิลเลอร์ ฮีตปั๊ม ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน solar collectors แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน รีม rheem เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน อีโคเทค ecotech ecotech ecotech heat pump ฮีทปั๊ม ecotech Heat Pump ปั๊มน้ำร้อนน้ำเย็น ความร้อนเหลือทิ้งจากแอร์
ระบบปรับอากาศ น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ wrap tank heat pipe heat exchanger ถ่ายเทความร้อน ระบบน้ำร้อนแบบผสมผสาน เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน ระบบน้ำร้อนโรงงาน ระบบน้ำร้อนโรงแรม ระบบน้ำร้อนรีสอร์ท ระบบน้ำร้อนอุตสาหกรรมอาหาร ระบบอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ ระบบน้ำร้อนบ้านพักอาศัย

promotionแนะนำสินค้าใหม่

นวัตกรรมใหม่! 60/7 Air-Cooled Chiller Heat Pumps ช่วยคุณประหยัดได้มากยิ่งขึ้น

chiller-wwhp

 

ecotech Air-Cooled Chiller Heat Pumps ระบบ ชิลเลอร์ ฮีมปั๊ม ผลิตได้ทั้งน้ำร้อน และ น้ำเย็น ที่อุณหภูมิน้ำร้อน 60 องศาC และอุณหภูมิน้ำเย็น 7่องศาC สลับการทำงาน แบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด มากกว่า 5 เท่า (เมื่อเทียบกับไฟฟ้า)

สามารถสอบถามรายละเอียดได้แล้ววันนี้ โทร 02 361 37 08 (auto)


chiller-wwhp

ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในระบบให้สูงขึ้น

solar1

 

ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน (Hybrid Solar Water Heaters) กับเราวันนี้ รับเงินสนับสนุนโครงการ ฟรี สูงสุด @2,800 บาท ต่อตารางเมตร !!!

ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยชุด ecotech solar collectors ที่เ็ป็นพลังงานสะอาด ผสมผสานกับพลังงานเหลือทิ้ง อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดพลังงานรูปแบบใหม่ ลดการใช้พลังงานในรูปแบบเดิมๆๆ ได้รับเงินสนับสุนนฟรี ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได์ออกไซด์ได้ด้วย

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 361 37 08 (auto)

wrap-tank

วันนี้ความร้อนเหลือทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้!

เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์
เน้นการออกแบบในเรื่อง ของระบบความปลอดภัย สูงสุด ให้สามารถผลิตน้ำร้อน โดยใช้พลังงานเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ (Heat Recovery) มาถ่ายเท ความร้อนให้แก่น้ำ ด้วยหลากหลายเทคโนโลยี "wrapped tank technology" "heat pipe" " heat exchanger" สามารถป้องกัน การรั่วซึมของน้ำยาแอร์์ผสมปนกับน้ำ พร้อมกับการช่วยยืดอายุการใช้งาน ของระบบปรับอากาศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าอีกด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้แล้ววันนี้ โทร 02 361 37 08 (auto)

"ช่วยลดโลกร้อน วันนี้คุณเองก็ช่วยได้ ง่ายๆ กับเรา ผู้เชี่ยวชาญ งานระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน" อ่านต่อ
pump-audit
วันนี้ คุณตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำคุณแล้วหรือยัง?

เครื่องมือ Grundfos Pump Audit เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดการทำงานของปั๊มน้ำ ประสิทธิภาพสูง โดยเปรียบเทียบอัตราการไหล(flow), แรงดัน(head) และ พลังงานที่ใช้ (kwhr) เพื่อตรวจวัด จุดการทำงานของปั๊มน้ำ, ประสิทธิภาพปั๊มน้ำ และแนวทางการปรับปรุง ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เหมาะสมกับการใช้งาน ลดการสูุญเสียค่าใช้จ่าย ที่ไม่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ และให้ผลการคืนทุน ที่คุ้มค่ากับการลงทุน

Call Us Now for Savings 02 361 3708 (auto)

News and Tips for You

ecotech heatpump การโต้เถียงกันเกี่ยวกับบทบาทของฮีทปั๊ม(Heat Pump) ต่อการลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปัจจุบันนั้น ขณะนี้ได้ข้อสรุป และเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า ฮีทปั๊ม(Heat Pump) สามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ในชั้นบรรยากาศ ได้มากถึง 8%(International sustainable Energy Organisation,2011) ถ้ามีการใช้งานทั่วโลก.

ประเทศไทยเราเอง มีการผลิต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทเจ-เซเว่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและออกแบบเจ้าแรก ในประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมออกรายการ "รู้ค่าพลังงาน" กับ อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง3 ปัจจุบัน สินค้าไทย สามารถส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ภายใต้ brand "ecotech heat pump", อ่านต่อ

Going Green .... "eco ideas .... with ecotech water heaters".